1 post from day 08/02/2022

Endogeneity (Dışsallık) ve İş Dünyasındaki Algılarımız

Ekonometri mezunu olunca birçok sosyal kavramı ister istemez ekonometrik kavramlar ile ilişkilendiriyorum. Bu yazıda ekonometri anlatmayacağım ama model kurarken sık sık göz ardı ettiğimiz bir kavramın iş hayatındaki yansımasını anlatmaya çalışacağım. Ekonometrik bir model kurarken bağımlı değişkeni açıklamak için çok sayıda bağımsız değişken arar, bunları çeşitli testlerle elimine eder ve önem sırasında göre modele ekleriz. Bazen öyle bir ...

Okumaya devam et